TATTOO CIRCUS HELSINKI 2020

Tattoo Circus 2020 poster: Solidarity is our weapon. Chained hands, green on blue print.
11.—13. SYYSKUUTA / SEPTEMBER
ORANSSI ry, Suvilahti
KAASUTEHTAANKATU 1, Building / rakennus #11

 

In English ↓    |    suomeksi ↓↓

 

***

Tattoo Circus is an annual, 3-day-long tattoo fair and abolitionist solidarity event.

All profits from tattoos and other fundraising during the event go directly to anti-repression work and supporting antiauthoritarian political prisoners.

Tattoo Circus Helsinki gathers an amazing and talented line-up of tattoo artists, from near and far, who contribute their time, work, and skills to this cause. In addition, this event is made possible with the generous help and contributions from many other volunteering artists, performers, speakers, collectives, and individuals.

The Prison-Industrial Complex is a culmination of all the multiple forms of oppression which also exist in the rest of society: racism, colonial exploitation, militarization, patriarchy, and capitalist class structures. The nation-state, which up-holds policing and prison systems, is based on the same foundations.

Tattoo Circus Helsinki is not fighting a single-issue struggle: it is an anarchist community event that seeks to inspire and provide space for organizing against oppression, repression, and the Prison-Industrial Complex in all its forms. 

It is our hope that Tattoo Circus Helsinki can be a space for learning about, coming together, and strengthening our solidarity, diversity, mutual-aid, trust, and liberatory practices.

 

Welcome!

*

ACCESSIBILITY

Oranssi has two unisex toilets, one of which is accessible by wheelchair. 

The main floor of Oranssi, where all program and part of the tattooing takes place, is wheelchair accessible. Some tattoo artists will work in an upstairs studio, behind a staircase. If you book your tattoo from an artist in advance and inform them/us about accessibility needs, we can make sure that their workspace is accessible by wheelchair. The booking opens on August 10th.

Visitors and volunteering crew are strongly encouraged to avoid wearing scented products, to minimize the risk of allergic reactions, migraines, and illnesses.

*

PANDEMIC PRECAUTIONS
// NOTE: CHANGES IN PROGRAM

To consider the safety and health of everyone attending, there will be no stage program or socializing in TC2020, apart from tattoo sessions, a handful of distros, and an opportunity to write letters to comrades in prison.

There will be some specific arrangements and safety guidelines due to the COVID-19 pandemic. Read them through if you plan to get a tattoo.

Taking care of safety precautions, distancing, and not showing up sick is everybody’s common responsibility. Meanwhile, the TC collective is working to further address and minimize the risks at the event. We take the current COVID-19 situation seriously and set precautions respectively. More info will be found on our website and antisocial media channels closer to the event.

As we cannot predict, during these uncertain times, what September will bring and whether international travel is safe, or possible, the 2020 tattoo artist line-up is locally based, with added forces from the nearby city Tampere. Meanwhile, our solidarity reaches beyond national borders, and our struggles remain forever global.

 

 

Abolish prisons and the police – towards a more accountable future.

Best Regards, 

Tattoo Circus Helsinki collective

 

*****

 

suomeksi:

KUTSU / MANIFESTI

Tattoo Circus Helsinki in vuosittainen tatuointiviikonloppu ja vankiloiden vastainen solid

 

aarisuustapahtuma. 

Kaikki rahat tatuoinneista ja muista tuotoista lahjoitetaan suoraan erilaisiin sorron vastaisiin kamppailuihin ja antiautoritääristen poliittisten vankien tueksi.

Joka vuosi Tattoo Circus Helsinki tuo yhteen joukon upeita ja lahjakkaita tatuoijia, jotka lahjoittavat työnsä ja aikansa tähän tarkoitukseen. Lisäksi tapahtuman mahdollistavat osallistumisellaan lukuisat esiintyjät, taiteilijat, puhujat, kollektiivit ja muut vapaaehtoiset.

Vankilateollisella kompleksilla (the prison industrial complex) tarkoitetaan koko vankeuslaitosta ja siitä hyötyvää järjestelmää. Vankilajärjestelmässä toteutuvat kaikki yhteiskunnallisen sorron muodot: rasismi, kolonialismi, militarisointi, patriarkaatti ja kapitalistiset luokkarakenteet. Poliisilaitosta ja vankilajärjestelmää ylläpitävä kansallisvaltio perustuu samoihin sorron rakenteisiin.

Ta

ttoo Circus Helsinki ei ole yhden asian liike: anarkistisena yhteisötapahtumana sen tarkoitus on tarjota tilaa sorron, repression ja vankilajärjestelmän vastustamiselle niiden kaikissa muodoissa.

Toivomme, että Tattoo Circus Helsinki tarjoaa oppimis- ja kohtaamispaikan, jossa solidaarisuuden, moninaisuuden, vastavuoroisen avun, luottamuksen ja vapauden kulttuuri voi kasvaa ja vahvistua.

Tervetuloa!

 

*

ESTEETTÖMYYS

Oranssilla on kaksi sukupuolittamatonta vessaa, joista toinen on esteetön pyörätuolin käyttäjille.

Oranssin alakerta, jossa kaikki ohjelma ja osa tatuoinnista tapahtuu, on esteetön. Osa tatuoijista työskentelee esteellisissä tiloissa porraskäytävän päässä. Jos varaat ajan tatuoijalle etukäteen ja ilmoitat esteettömyystarpeista, voimme varmistaa tatuoijallesi paikan esteettömästä työtilasta. Varauskirjat aukeavat 10. elokuuta. 

Tapahtumaan osallistujia kehotetaan välttämään hajustettujen tuotteiden käyttämistä ja siten minimoimaan allergisten reaktioiden, migreenien ja sairastumisen riskit.

*

PANDEMIAAN LIITTYVÄT VAROTOIMET
// HUOM! MUUTOKSIA OHJELMASSA

Kaikkien osallistujien terveyden suojelemiseksi vuoden 2020 Tattoo Circuksessa ei ole tatuointien ja muutaman distron lisäksi ole lava- tai muuta yleisäohjelmaa.

Hygieniaan liittyvät varotoimet, etäisyyden säilyttäminen muihin ja sairastumisriskien minimointi on kaikkien osallistujien yhteinen vastuu. Järjestäjäkolllektiivi pyrkii lisäksi paikantamaan ja minimoimaan tapahtumaan liittyvät tartuntariskit. Suhtaudumme nykyiseen COVID-19-tilanteeseen vakavasti ja teemem erityisjärjestelyjä sen mukaisesti.

COVID-19-pandemian takia tapahtumassa noudatetaan seuraavia turvallisuusohjeita. Lue ne läpi tarkkaan, jos suunnittelet tatskan ottamista.

Koska näinä epävarmoina aikoina emme voi ennustaa syyskuun tilannetta ja sitä, onko ulkomaan matkailu turvallista tai mahdollista, vuonna 2020 tatuoijien kokoonpano koostuu paikallisista artisteista ja Tampereen lisävahvistuksista. Sen sijaan solidaarisuutemme ei katso valtoiden rajoja, ovathan kamppailumme ikuisesti globaaleja.

*

Alas vankilat ja poliisi kohti vapaata ja vastuullista tulevaisuutta!

 

Parhain terveisin,

Tattoo Circus Helsinki -kollektiivi